II runda Rajdowych Mistrzostw Europy (ERC) z liderami klasyfikacji ERC3 // The second round of the European Rally Championship (ERC) with the ERC3 classification leaders
Poniedziałek, 02. Luty 2015 20:29

Po zwycięstwie w I rundzie Rajdowych Mistrzostw Europy - Rajdzie Janner, liderzy klasyfikacji ERC3 - Sławomir Ogryzek i Jakub Wróbel pojawią się na starcie kolejnej eliminacji europejskiego czempionatu - Rajdu Liepāja rozgrywanego w dniach 6-8 lutego 2015 roku na Łotwie. Organizatorzy drugiej zimowej rundy cyklu ERC przygotowali dla zawodników trasę rajdu o całkowitej długości ponad 800 kilometrów, w tym 205 kilometrów oesowych. Peugeotem 208 R2 wyposażonym w opony z długim kolcem będą walczyć o jak najlepsze czasy na 12 odcinkach specjalnych, których szutrowa nawierzchnia w zależności od warunków atmosferycznych może być pokryta śniegiem i lodem.

After the victory in the first round of the European Rally Championship – the Janner Rally, the leaders of the ERC3 classification - Sławomir Ogryzek and Jakub Wróbel will appear at the start of the next European championship elimination – The Liepāja Rally which will take part on 6-8 February 2015 in Latvia. The organizers of the second winter round of the ERC cycle prepared the rally route with a total length of over 800 km, including 205 km of special stages. In Peugeot 208 R2, equipped with long spike tires, the team will fight for the best times of the 12 special stages, which gravel surface, depending on the weather conditions, can be covered with snow and ice.

Wersja polska:

Sławomir Ogryzek: „Ten sezon rajdowy rozpoczął się dla nas świetnie i bardzo się cieszę z naszego wyniku w Rajdzie Janner. Sumiennie i ciężko przygotowywaliśmy się do tego pierwszego startu, a jego wynik sprawił, że mamy jeszcze większą motywację, aby jeszcze bardziej się przyłożyć oraz intensywniej pracować. Kluczem do sukcesu na Łotwie podczas Rajdu Liepāja będzie perfekcyjnie przygotowany opis, prawidłowy dobór opon oraz dobrze ustawiony i przygotowany samochód o który dba Rallytechnology. Rywalizacja na odcinkach specjalnych o podłożu szutrowym będzie zgoła inna niż ta, jaką spotkaliśmy w Austrii. Wspólnym mianownikiem tych dwóch rajdów będzie śnieg i lód. W naszej klasie zgłosiło się 27 „szybkich” załóg (16 załóg w junior ERC3) z czego aż dwanaście w Peugeotach 208 R2. Założeniem jest „cisnąć” :) i wywieźć z Łotwy jak największą ilość punktów.”

English version:

Sławomir Ogryzek: "This rally season began very well for us and I am very happy with our result of the Janner Rally. We worked really hard to prepare for the first rally and its result made us more motivated to put even more effort and work harder. The key to success in the Liepāja Rally in Latvia will be a perfectly prepared description, the correct choice of tires and the well-prepared car which Rallytechnology takes care of. The competition on the special stages with gravel surface will be very different from what we faced in Austria. The common denominator of these two races will be snow and ice. In our class, there are 27 "quick" teams registered (16 teams in the junior ERC3), and as many as twelve of them drive Peugeot 208 R2. The idea is to fight and earn in Latvia as many points as possible."


 Kalendarz startów na 2016 ukaże się niebawem
Starts calendar (2016) will be published soon
-